dissabte, 2 de setembre de 2017

Podeu consultar les lllistes provisionals 

AJUDES A MENJADOR - MOTIUS SOCIOECONÒMICS 2017-2018

a les vidrieres de l' entrada principal de l' escola.

Reclamacions fins els dia 20 de setembre.